องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
18 มิ.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
218
12 มี.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำลบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานปฏิบัติที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
207
19 ก.พ. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
25 ธ.ค. 2563
5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
30 ต.ค. 2563
6 ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
26 ต.ค. 2563
7 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 ต.ค. 2563
8 ประกาศการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงและยกเลิกภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
14 ก.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงาสว่นตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
216
11 มิ.ย. 2563
10 ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3) ดาวน์โหลดเอกสาร
178
27 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18