องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 มิ.ย. 2565
2 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
11 เม.ย. 2565
3 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 เม.ย. 2565
4 สรุปผลรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 เม.ย. 2565
5 ประกาศ อบต.เขาพระบาท เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติงานที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
04 มี.ค. 2565
6 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 มี.ค. 2565
7 ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินับการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
15 ก.พ. 2565
8 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
04 ก.พ. 2565
9 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
02 ก.พ. 2565
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
17 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20