องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
02 เม.ย. 2564
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 เม.ย. 2564
3 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 เม.ย. 2564
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านหนองชีพูน โรงเรียนวัดแดง ตำบลเขาพระบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
30 มี.ค. 2564
5 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 หนองชีพูน โรงเรียนวัดแดง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 มี.ค. 2564
6 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 หนองชีพูน โรงเรียนวัดแดง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
23
11 มี.ค. 2564
7 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
03 มี.ค. 2564
8 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 มี.ค. 2564
9 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจรัส-หนองส่ง(กม.0+000-กม.0+250) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 ก.พ. 2564
10 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทองพลาย-บ้านนางทุม(กม.0+572-กม.0+764) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
24 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23