องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 ก.ย. 2564
2 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกรกฎาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 ส.ค. 2564
3 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
02 ก.ค. 2564
4 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 ก.ค. 2564
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 ก.ค. 2564
6 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
02 มิ.ย. 2564
7 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 มิ.ย. 2564
8 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 พ.ค. 2564
9 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
02 เม.ย. 2564
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24